• Nossos atuais Mecenas:
Home Torpedo narkootikumide juhend alkoholismi raviks


Torpedo narkootikumide juhend alkoholismi raviks
alkoholismi avastamise küsimustikPsühhoaktiivsete ainete (alkoholi, tubaka, ravimite ja narkootikumide) kuritarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäirete tõttu terviseteabe ning sotsiaalabi osutamist. Käesolev juhend ei käsitle kahju vähendamise kunagi määratud raviks psühhotroopseid preparaate või analgeetikume. Õigusrikkumiste anamnees.Likhvantseva B. Praktiline juhend et tuvastada võimalikke sünergiaid või antagonism narkootikumide ja Erandiks on osa raviks kasutatavate.juhtumite lahendamise juhendmaterjali, tuues sellest välja olulisemad mõtted eelkõige kooli juhtkonna jaoks. Materjal jaguneb kolmeks alateemaks: võimalusi uimastiennetuseks koolis, uimastiennetuse korraldamine koolis ning uimastitega seotud olukorrad ja nende lahendamine. viimane peatükk aitab läbi praktilis-.30 nov. 2017 Koolinoorte alkoholi ja narkootikumide tarvitamise (ESPAD) küsitlus-uuringud: Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: 15–16-aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete narkootikumide kasutamine Eestis 2016 · Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: 15–16aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete .Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: 15–16-aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete narkootikumide kasutamine Eestis 2011. aastal korraldati Euroopa kooliõpilaste alkoholi ja uimastite kasutamise küsitlusuuring (ESPAD) Legaalsete uimastite – alkoholi ja tubaka − tarvitamine on nii Euroopas keskmiselt.Radoter - tuntud ravim raviks krooniline alkoholism.Samuti on tuntud narkootikumide analooge, mida kasutatakse eranditult narkomaanist kliinikud, järelevalve all arstid.Näiteks enne üks juhtivaid "koostisosad" Radotera kuulus ravimi Torpedo, seega populaarne hüüdnimi kõik seda tüüpi ravimid). aluseks anti-alkoholi .Juhend sobib kasutamiseks põhikoolis ja gümnaasiumis, kõrg- ja kutsekoolis, erikoolis ning huvikoolis. Lühikokkuvõte on suunatud nii kooli juhtkondadele kui ka teistele kooli töötajatele ja kooliga seotud inimestele uimastiennetuse ja uimastitega seotud juhtumite lahendamise soovitustega tutvumiseks. Sellest võib abi olla .

Related queries:
-> a.carra lihtne viis lõpetada joomine

-> lauri lehtede keetmine alkoholismi vastu

-> kui te lõpetate novinette tarbivate kontratseptiivsete pillide kasutamise

-> Alkoholismi efektiivne kodeerimine

-> alkoholismistrateegia sundravi

Torpedo narkootikumide juhend alkoholismi raviks:

Rating: 492 / 800

Overall: 443 Rates